Hướng Dẫn Cài Đặt Và Lắp Ráp Bộ Điều Khiển Tụ Bù Delab

Để cài đặt cho bộ điều khiển tụ bù Delab.

Bước 1: Bấm nút  Selec Set

Bước 2: Bấm nút mũi tên đi lên hoặc đi xuống để chọn từng mục như sau

1: Chỉnh hệ số C/K
2: Hệ số Cos phi mong muốn (thường là 0.95)
3:
4: Lựa chọn chương trình trình tự đóng ngắt
5: Số cấp tụ mà mình kết nối (số cổng sử dụng để điều khiển contactor đóng ngắt)
6: Cài đặt bảo vệ quá điện áp
7: Thông tin về điện áp
8: Thông tin dòng điện thứ cấp
9:
A: Thông tin cảnh báo (khi có lỗi hoặc sự cô)

Hiện tại với bộ điều khiển tụ bù của delab đã có chức năng tự phát hiện cực tính của biến dòng MCT

Để chuyển về chế độ đóng tự động hay đóng bằng tay thì chúng ta chỉ việc nhấn và giữ nút Auto/Manual/Reset trong vòng 2 giây

Sơ đồ đấu nối của bộ điều khiển tụ bù Delab

Lọc sản phẩm

Thương hiệu