Tụ Bù

TỤ BÙ CAPACITOR NUINTEK KNE-4434936S
Giá liên hệ 1,245,000 ₫
TỤ BÙ CAPACITOR NUINTEK KNE-4434116S
Giá liên hệ 948,000 ₫
TỤ BÙ CAPACITOR NUINTEK KNE-4433296S
Giá liên hệ 765,000 ₫
TỤ BÙ CAPACITOR NUINTEK KNE-4432476S
Giá liên hệ 640,000 ₫
TỤ BÙ CAPACITOR NUINTEK KNE-4431646S
Giá liên hệ 492,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 160Kvar
17,238,000 ₫ 20,280,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 150Kvar
15,163,000 ₫ 17,838,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 125Kvar
13,770,000 ₫ 16,200,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 120Kvar
13,419,000 ₫ 15,787,000 ₫

Lọc sản phẩm

Hãng sản xuất

Thương hiệu

Thương hiệu