Cuộn Cảm Kháng

Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 160Kvar
17,238,000 ₫ 20,280,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 150Kvar
15,163,000 ₫ 17,838,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 125Kvar
13,770,000 ₫ 16,200,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 120Kvar
13,419,000 ₫ 15,787,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 100Kvar
11,553,500 ₫ 13,592,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 80Kvar
9,797,000 ₫ 11,525,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 75Kvar
9,302,000 ₫ 10,945,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 60Kvar
7,738,000 ₫ 9,103,000 ₫
Cuộn Kháng WIZ Cho Tụ Bù 50Kvar
6,539,000 ₫ 7,692,000 ₫

Lọc sản phẩm

Hãng sản xuất

Thương hiệu

Thương hiệu