Kiến thức điện

TRUE-RMS có tên đầy đủ là True Root Mean Square, ngoài ra nó còn có tên gọi khác là giá trị hiệu dụng thực. Đây là khái niệm được dùng trong…

Trên thực tế, Động cơ 3pha có thể làm việc ở lưới 1pha như động cơ 1pha khi dùng tụ điện mở máy động cơ có thể đạt đến 80%…

Lọc sản phẩm

Thương hiệu