Kiến thức điện

Rờ le báo mực nước là một thiết bị được dùng rất phổ biến trong hệ thống bơm xả thải, gia đình, … Vì vậy trong quá trình lắp ráp và sử dụng…

DOL là Direct OLine . Hiểu nôm na là khởi động trực tiếp – khởi động động cơ trực tiếp. Bằng cách ghép các thiết bị như hình:

1, Sóng hài là gì ? Sóng hài là một dạng sóng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của lưới điện và cần được chú…

Tụ bù hạ thế được đấu nối vào lưới điện hạ thế và các thiết bị điện có hệ số Cos phi thấp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của…

Mã IP là Nhãn Bảo vệ Quốc tế (IP: International Protection Marking) Các tiêu chuẩn được tạo ra nhằm cung cấp cho người sử dụng thông tin rõ ràng hơn thay vì những…

Lọc sản phẩm

Thương hiệu