Hướng Dẫn Cách Đấu Hộp Khởi Động Từ Shihlin MS-P

Để hỗ trợ khách hàng có thể tự đấu 1 hộp khởi động từ. Sau đâu chúng tôi xin hướng dẫn đấu chi tiết như sau

  • Lấy nguồn từ chân 1L1 đấu vào 1 bên nút nhấn OFF
  • Đầu còn lại của nút nhấn OFF đấu với 1 đầu của nút nhấn ON và đấu chung với chân 13 trên contactor (chỗ này là 3 đầu chụm chung lại)
  • Đầu còn lại của nút nhấn ON nối với chân A2 của contactor (khởi động từ) và đấu chung với chân 14 trên contactor (chỗ này là 3 đầu chụm chung lại)
  • Đầu A1 của contactor (khởi động từ) nối với chân số 96 của rờ le nhiệt
  • Chân số 95 của rờ le nhiệt đấu với 5L3
    Sơ đồ hướng dẫn đấu hộp khởi động từ shihlin

Lọc sản phẩm

Thương hiệu