Sơ Đồ Đấu Nối Mạch Điện Khởi Động Sao Tam Giác Chuẩn

Như chúng ta đã biết khởi động chuyển đổi sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động của động cơ (thay đổi U đặt vào cuộn dây của động cơ). Phương án này được sử dụng rất rộng rãi cho các động cơ từ 20HP trở lên vì kinh tế và dễ bảo trì thay thế.

Dưới dây là Sơ đồ đấu nối mạch điện khởi động sao tam giác tối ưu nhất

 

K: Khởi động từ nguồn
S: Khởi động từ cho cuộn sao
TG: Khởi động từ cho cuộn tam giác
RH: Rờ le nhiệt bảo vệ động cơ
T: Rờ le thời gian (có cuộn hút 380VAC)
DC: Động cơ điện 6 đầu dây 3P
CC: Cầu chì bảo vệ điều khiển 2A
OFF: Nút nhấn off
ON: Nút nhấn on
————————————
K (13-14) Tiếp điểm thường hở của khởi động từ K
K (A1-A2) Cuộn hút khởi động từ K
TG (11-12) Tiếp điểm thường đóng của khởi động từ Tam Giác TG
T (A1-A2) Cuộn hút timer thời gian Y/A
T (55-56) Tiếp điểm thường đóng mở chậm của rờ le thời gian T
S (A1-A2) Cuộn hút khởi động từu Sao Y
TG (13-14) Tiếp điểm thường hở của khởi động từ Tam Giác TG
T (67-68) Tiếp điểm thường hở đóng chậm của rờ le thời gian T
S (11-12)  Tiếp điểm thường đóng của khởi động từ Sao S
RH (95-96) Tiếp điểm thường đóng của rờ le nhiệt RH
RH (97-98) Tiếp điểm thường đóng của rờ le nhiệt RH

Cách kiểm tra động lực sau đi đấu đúng motor như sau:

  • U1 (vị trí 1 trên khởi động từ K) với U2 (vị trí 3 trên khởi động từ A) cùng cuộn dây nên có điện trở.
  • V1 (vị trí 2 trên khởi động từ K) với V2 (vị trí 1 trên khởi động từ A) cùng cuộn dây nên có điện trở.
  • W1(vị trí 3 trên khởi động từ K) với W2(vị trí 4 trên khởi động từ A) cùng cuộn dây nên có điện trở.

Lọc sản phẩm

Thương hiệu