Sơ Đồ Đấu Nối Mạch Điện Khởi Động Sao Tam Giác Chuẩn

Như chúng ta đã biết khởi động sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động của động cơ (thay đổi U đặt vào cuộn dây của động cơ). Phương án này được sử dụng rất rộng rãi cho các động cơ từ 20HP trở lên vì kinh tế và dễ bảo trì thay thế.

Dưới dây là Sơ đồ đấu nối mạch điện khởi động sao tam giác chuẩn

Lọc sản phẩm

Thương hiệu