Quy Cách Chọn Đồng Thanh Để Làm Tủ Điện

Đối với các tủ điện công nghiệp. Để mang tính an toàn cao và thẩm mỹ hiện nay chúng tôi đã và đang sử dụng thanh đồng (busbar) để thay thế dây điện cho 1 số khu vực trong tủ điện. Sau đây là cách hướng dẫn và chọn thanh đồng như sau

KÍCH THƯỚC ĐỒNG
Độ Dày X Bề Rộng X Chiều Dài
DÒNG AMPER
6x80x4000mm 1000A
8x60x4000mm 1000A
10x50x4000mm 1000A
3x15xCo 100A
6x100x4000mm 1250A
8x80x4000mm 1250A
10x60x4000mm 1250A
3x20xCo 125A
3x25xCo 150A
5x15x4000mm 150A
8x100x4000mm 1600A
10x80x4000mm 1600A
3x30xCo 175A
4x20x4000mm 175A
4x30x4000mm 175A
10x100x4000mm 2000A
4x25x4000mm 200A
5x20x4000mm 200A
10x120x4000mm 2500A
12x100x4000mm 2500A
6x20x4000mm 250A
3x40xCo 250A
5x25x4000mm 250A
10x150x4000mm 3000A
15x100x4000mm 3000A
4x40x4000mm 300A
5x30x4000mm 300A
6x25x4000mm 300A
6x30x4000mm 350A
8x20x4000mm 350A
4x50x4000mm 400A
5x40x4000mm 400A
8x25x4000mm 400A
10x20x4000mm 400A
5x50x4000mm 500A
6x40x4000mm 500A
8x30x4000mm 500A
2x12xCo 50A
5x60x4000mm 600A
6x50x4000mm 600A
6x60x4000mm 600A
2x15xCo 60A
8x40x4000mm 630A
10x30x4000mm 630A
3x12xCo 75A
5x80x4000mm 800A
8x50x4000mm 800A
10x40x4000mm 800A

Lọc sản phẩm

Thương hiệu