image

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ESS


Hãng sản xuất: Mitsubishi

Mã thiết bị: FX3U-16MT/ESS

Bảo hành: 12 Tháng

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Xem thêm các Bộ Lập Trình PLC khác.

Xem thêm các Bộ Lập Trình PLC của Mitsubishi.


Giá liên hệ 9,800,000 ₫

Với số lượng lớn, xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được giá tốt hơn.

Số lượng

Chia sẻ sản phẩm này

Thông số kĩ thuật
FX3U-16MR/ES-A basic unit, built-in 8/8 (relay), AC power
FX3U-32MR/ES-A basic unit, built-in 16 in / 16 (relay), AC Power
FX3U-48MR/ES-A basic unit, built-in 24/24 (relay), AC power
FX3U-64MR/ES-A  basic unit, built-in 32 in / 32 (relay), AC Power
FX3U-80MR/ES-A basic unit, built-in 40 in / 40 (relay), AC power
FX3U-128MR/ES-A basic unit, built-in 64 in / 64 (relay), AC power
FX3U-16MT/ES-A  basic unit, built-in 8 in / 8 (transistor leakage type), AC power
FX3U-32MT/ES-A  basic unit, built-in 16 in / 16 (transistor drain type), AC power
FX3U-48MT/ES-A basic unit, built-in 24/24 (transistor leakage type), AC power
 FX3U-64MT/ES-A  basic unit, built-in 32 in / 32 (transistor drain type), AC power
FX3U-80MT/ES-A  basic unit, built-in 40 in / 40 (transistor leakage type), AC power
FX3U-128MT/ES-A basic unit, built-in 64 in / 64 (transistor drain type), AC power
FX3U-16MR/DS basic unit, built-in 8/8 (relay), DC power
FX3U-32MR/DS  basic unit, built-in 16 in / 16 (relay), DC power
 FX3U-48MR/DS basic unit, built-in 24/24 (relay), DC power
FX3U-64MR/DS  basic unit, built-in 32 in / 32 (relay), DC power
FX3U-80MR/DS basic unit, built-in 40 in / 40 (relay), DC power
 FX3U-16MT-DS  basic unit, built-in 8 in / 8 (transistor leakage type), DC power supply
FX3U-32MT/DS basic unit, built-in 16 in / 16 (transistor leakage type), DC power
FX3U-48MT/DS basic unit, built-in 24/24 (transistor leakage type), DC power
FX3U-64MT/DS basic unit, built-in 32 in / 32 (transistor leakage type), DC power
FX3U-80MT/DS basic unit, built-in 40 in / 40 (transistor leakage type), DC power
FX3U-16MT/DSS basic unit, built-in 8 in / 8 (transistor source type), DC power
FX3U-32MT/DSS basic unit, built-in 16 in / 16 (transistor source type), DC power
FX3U-48MT/DSS  basic unit, built-in 24/24 (transistor source type), DC power
FX3U-64MT/DSS basic unit, built-in 32 in / 32 (transistor source type), DC power
FX3U-80MT/DSS basic unit, built-in 40 in / 40 (transistor source type), DC power
FX3U-16MT/ESS basic unit, built-in 8 in / 8 (transistor source type), AC Power
FX3U-32MT/ESS  basic unit, built-in 16 in / 16 (transistor source type), AC power
FX3U-48MT/ESS basic unit, built-in 24/24 (transistor source type), AC Power
FX3U-64MT/ESS basic unit, built-in 32 in / 32 (transistor source type), AC power
FX3U-80MT/ESS basic unit, built-in 40 in / 40 (transistor source type), AC Power
FX3U-128MT/ESS basic unit, built-in 64 in / 64 (transistor source type), AC power

Sản phẩm cùng loại

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ESS
Giá liên hệ 23,500,000 ₫
Bán chạy
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ESS
Giá liên hệ 16,400,000 ₫
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ESS
Giá liên hệ 14,580,000 ₫
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ESS
Giá liên hệ 12,670,000 ₫
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ESS
Giá liên hệ 11,900,000 ₫
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DSS
Giá liên hệ 16,680,000 ₫
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DSS
Giá liên hệ 14,895,000 ₫
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-48MT/DS
13,145,000 ₫ 11,950,000 ₫

Lọc sản phẩm

Thương hiệu